Pangajana, pengaja

antigo barco de guerra comprido e de pouco calado na Malásia.

Fonte: Dalgado, 1919-1921, vol. II, p. 158; Pires, 1978, p. 231, nota 183. CO