Mandilate de tenda

cortina que cercava as tendas na Etiópia.

Fonte: Álvares, 1989, vol. II, p. 13. CO