Frito

fritura.

Fontes: Bluteau, 1712-1728, vol. IV, p. 218; Moraes, 1980, vol. III, p. 87. LR