Físico

nome dado aos que exerciam medicina; médico.

IS