Escarcela

bolsa ou carteira que se levava pendente à cintura.

Fonte: Oviedo y Escudero, 1870, p. 268. IS